De 10 vanligaste felen på uppkörningen

Du kan klicka på en rad i listan för att läsa mer om felet.


Några mindre vanliga fel på uppkörningen


Här kan du läsa mer om de vanligaste felen
 

Missar högerregeln i korsning

Det finns flera anledningar till att du missar på denna punkt. Förmodligen har du kört för fort förbi korsningen, då bedömmer inspektören att du inte skulle hunnit stanna om det kommit någon bil. Tänk på risken med att köra för fort igenom en korsning.

Det kanske till och med kommer en bil från höger som stannar för dig och du tycker att du kan köra före... gör aldrig det! Om högerregeln gäller i korsningen SKA du släppa fram bilen från höger (så länge det kan ske trafiksäkert). Du måste ge den andre föraren en chans att få köra först (vänta ca 5-10 sekunder).

Det kan också vara så att du inte tittar överhuvudtaget i korsningen, dvs missar att det är en korsning helt och hållet. Det räcker med att du missar en eller två korsningar på hela uppkörningen.

≡ Tillbaka till listan
 

Kör för fort på en smal och krokig landsväg

På dessa vägar är bashastigheten 70 km/h, det betyder dock inte att du ska köra 70 överallt. Här måste hastighetsanpassningen vara perfekt. I skarpa kurvor eller vid backkrön med dålig eller skymd sikt, måste farten vara så låg att du kan stanna för ev trafikanter. Glöm inte bort att även folk är ute och går på dessa vägar. Sen är placeringen viktig, du ska hålla så långt till höger det går utan att köra utanför den vitstreckade linjen i dessa situationer.

Vid möte på dessa väger gäller samma sak som ovan, låg fart och bra placering, stanna ev helt om fordonet du möter är brett.

≡ Tillbaka till listan
 

För dålig avsökning

Avsökning är HUR du tittar och NÄR du tittar i olika trafiksituationer. Här är några exempel:
Innan du bromsar måste du titta i backspegeln.
När du ska svänga måste du titta på ev cykel- och gångbanor (döda vinkeln).
Vid avfart från landsväg räcker det inte att kolla en eller två gånger utan hela tiden, detta är viktigare ju fler bilar det är bakom.

Det är vanligt att i röriga situationer så tappar man avsökningen, man hinner helt enkelt inte med att titta och i lugnare situationer så kanske avsökningen är bra, men det räcker dock inte hela vägen. Man måste ju alltid titta och inte bara ibland!

≡ Tillbaka till listan
 

För dåligt riskmedvetande

Man har inte klart för sig vad som är farligt i olika situationer, då brukar man också köra för fort.
Exempel: Du passerar en buss som står på en hållplats i för hög fart, du tänker alltså inte att en person kan kliva ut framför bussen. I denna situation måste du anpassa farten så du kan stanna om någon kliver ut framför bussen.

Dåligt riskmedvetande beror oftast på att man inte kört tillräcklig mycket, ju mer man kör desto mer erfarenhet får man. Ta gärna hjälp av en professionell utbildare, läs även i ditt teorimaterial om risker.

≡ Tillbaka till listan
 

Släpper inte över gående på övergångställe

Här kanske du ha bedömmt att den gående inte riktigt var framme vid övergångstället, medan inspektören anser att den gående var framme och ville därför få företräde.

Se de gående som en oskyddad trafikant och de ska visas extra hänsyn, din framfart är inte så viktig. Hellre sakta ner i onödan (för att du tror att den gående ska över) än att missa den gående för att den är otydlig vart den vill.

Tips: Ser du en gående ca 3-4 meter från ett övergångställe, gör dig då beredd på att stanna. Glöm inte kolla backspegeln först, inga tvärnitar med lastbilar bakom dig (tänk på riskmedvetenheten)!

≡ Tillbaka till listan
 

Avfart eller påfart på landsväg

Här kanske du har kört av från landsvägen i för hög fart, glöm inte att bromsa ner farten ordentlig (absolut under 30 km/h innan du påbörjar din sväng). Tänk på växelvalet, inte för hög växel, kanske växla ner till 3:an men ta helst 2:an (aldrig 1:an). Glöm inte avsökningen bakåt!

Om du missade på en påfart, har du kanske inte accelererat tilläckligt snabbt upp i fart, tänk på vilken hastighet som vägen har, ju högre desto snabbare måste du upp i fart.

Du kanske till och med höll på eller körde ut framför bilar som kom i hög hastighet, du har alltså missbedömmt deras hastighet och inte hunnit upp i fart (riskmedvetenheten).

Stannade du helt och stod still vid stoppet?

≡ Tillbaka till listan
 

Kör med för låga eller för höga växlar/varvtal (miljökörning)

Motorn får aldrig mullra dovt och vibrera, då har du för hög växel. Varvtalet ska ligga på ca 1500 varv/min (normal körning), det bör aldrig ligga över 2000 varv en längre tid (undantag är när du accelererar). Under 1000 då kan motorn börja mullra och bilen vibrerar (detta får inte ske).

Ett klassiskt misstag är att man hoppar över växlar för tidigt, man har alltså inte gasat tillräckligt, du behöver ju hög fart för höga växlar. Man hoppar bara över en växel om man har gasat ordentligt (2500-3000 varv/min). Låt aldrig varvtalet gå över 3000 varv/min på en bensinbil eller 2500 varv/min på en dieselbil (om det inte finns risk för påkörning bakifrån, då gäller det att gasa).

Säkerheten går alltid före miljön!

≡ Tillbaka till listan
 

Fordonshantering

När du växlar kanske bilen skuttar till, ett par gånger under en uppkörning gör inget men händer det hela tiden är det inte bra. Tänk på att din körning ska även vara bekväm för dina passagerare, du vill väl inte dela ut spypåsar till de?

Du kanske inte kan starta i backe när det ligger bilar nära bakom.
Du kanske ofta får i fel växel.
När du svänger kör bakhjulen upp på trottoaren eller så kommer du ut på fel sida av vägen efter svängen.
Du har kopplingen nere i svängar eller framme i korsningar.
Du bromsar med kopplingen nere i golvet.

Alla dessa punkter beror på att du inte tränat tillräckligt med fordonshantering (grundläggande körövningar), du vet helt enkelt inte hur du ska göra rätt.

Ta hjälp av en professionell utbildare!

≡ Tillbaka till listan
 

Samspelar inte med andra trafikanter

I trafiken måste man snabbt kunna läsa av andra trafikanters beteende och förstå vad de menar eller vill.

En viktig del av samspelet är ögonkontakt med gående, cyklister och andra fordonsförare.

Du måste också kunna se möjligheter i olika situationer, ibland kanske man måste göra ett undantag från en trafikregel. Det kan ju innebära att man måste köra över en heldragen linje (spärrlinje) eller köra förbi en refug på fel sida om trafiksituationen kräver det eller helt enkelt stunta i högerregeln för att den inte går att tillämpa just nu (brukar kunna inträffa i samband med stora fordon som bussar och lastbilar).

Det kan bli svåra beslut... följa lagen eller samspela.

≡ Tillbaka till listan
 

Kör för långsamt (för försiktig)

Det är ju tråkigt när det blir så här, du ville vara extra noggrann och köra lugnt så du inte skulla missa något viktigt. Dessvärre blir det farligt eftersom du kör långsammare än alla andra vana bilister.

Du måste kunna köra i normalt trafiktempo och ändå klara av alla situationer som kan inträffa. Om du inte kan det måste du öva mera, du är inte färdig för uppkörning.

≡ Tillbaka till listan
 

Stannar inte vid stopp

Du är helt säker på att du stannade, inspektören säger att du inte gjorde det. Han har rätt! Du är i en situation som förmodligen är lite stressande (du håller ju på att köra upp). Du ville stanna vid stoppet, du tänkte att du skulle stanna vid stoppet, men bilen rullade liiiite och sen körde du för det var ju tomt i korsningen (det blev ett "rullande stopp"). Detta inträffar nästan aldrig om det är massor av trafik för då stannar du ju och väntar på den.

Se alltså upp med tomma korsningar med stopplikt.

Tips: Rulla fram de sista 5-10 meterna utan växel i och kopplingen nere, när du sen stannat helt lägger du i ettan, titta en gång till i korsningen sen kör du.

≡ Tillbaka till listan
 

Vet ej vem som ska köra först

Vanligt fel när du ska svänga vänster och du kör på en huvudled (det kommer kanske bilar från vänster, de har ju väjningsplikt). Förvirringen kan bli stor, du kan få för dig att bilarna från vänster ska köra först och då väntar du på de och de väntar på dig. Det är din osäkerhet på vad som gäller som gör att du missar uppkörningen, du måste vara helt säker på vem som ska först i alla situationer!

Tänk: "Det finns ingen vänsterregel utan högerregel."

Det kan ju också ha blivit fel när du skulla korsa mötande bilars körfält, då har ju du väjningsplikt eftersom du korsar deras körfält (svängningsregeln).

≡ Tillbaka till listan
 

Passerar järnvägskorsning utan att titta

Du litar på bommarna och de röda lamporna märker jag. De behöver ström för att fungera, allt som behöver ström kan gå sönder, strömmen kan "ta slut", det är dessutom en dator som styr när bommarna och ljusen ska aktiveras, du vet väl hur datorer är (de fungerar inte alltid).

Här krävs det alltså att du tittar ordentligt åt båda hållen och ifall sikten är skymd behöver du sakta ner. Tåget stannar inte för dig!

≡ Tillbaka till listan
 

Får inte upp motorhuven

Jodå, detta har hänt. Säkerhetskontrollen skulle göras under motorhuven. Den nervöse uppköraren hade glömt bort hur man får upp motorhuven. Det blev inget körkort den dagen.

Se till att kunna säkerhetskontrollen ordentligt.

≡ Tillbaka till listan


  Efter uppkörningen »  
Δ Till toppen