Uppkörnings­protokollet

Hur man tolkar protokollet!

Det är viktigt att du lyssnar på vad inspektören säger till dig efter uppkörningen, han berättar varför du inte klarade din uppkörning, passa på att fråga om det är något du inte förstår.

Om du ändå inte förstår varför du missat kanske denna sida kan hjälpa dig tolka protokollet.

Här hittar du hela framsidan och baksidan på körprovsprotokollet.

Börja med att titta i det färgglada avsnittet som heter kompetensområden (se bild nedanför), finns det kryss i detta område har du inte klarat din uppkörning.

I detta exempel finns det kryss i rutan för Trafikregler och Trafiksäkerhet / Beteende. Du är alltså inte godkänd inom dessa två kompetensområden.

För att förstå i vilken situation vi missade trafikregeln måste vi titta under nästa område på protokollet
(se bild nedanför).

Här kan vi se att inspektören har kryssat för en röd ruta (D) på raden för oskyddade trafikanter (punkt 9).

Då kan vi tolka att du förmodligen inte har stannat för en gående på ett övergångställe.

Kryssen i rutorna 1-26 visar vad du gjort på uppkörningen (vilka situationer som du varit med om), det betyder alltså inte att du gjort fel, finns det däremot kryss i färgade rutor A-G är du inte godkänd på just det kompetensområdet.

Vi kan då också se att du vid passerande av järnväg (punkt 17) inte visat goda avsökningsrutiner eller kunnat identifiera risker i smaband med det.

På ren svenska betyder det att du antingen inte tittat efter tåg eller kört för fort över järnvägskorsningen.

Längst ner på protokollet ser du om körprovet är godkänt och om du fått bevis om körkort. Är det kryss i de båda gröna rutorna är protokollet ditt tillfälliga körkort glöm inte ha med samma legitimation som på uppkörningen, beviset gäller endast för körning i Sverige.

I detta fall blev körningen inte godkänd och vi fick inget körkort.

Glöm inte att läsa på baksidan av protokollet, där finns viktig information!


  Säkerhetskontrollen »  
Δ Till toppen